Et kursus i mirakler

Jeg har valgt at bruge plads på en introduktion til Et kursus i mirakler, med det formål løfte sløret for, hvordan man kan sætte sit ego i skammekrogen.

Et kursus i mirakler og hvordan det blev til.

Historien om Et kursus i mirakler er historien om, hvordan to menneskers fælles beslutning om at stoppe deres magtkamp og finde en anden måde at være sammen på, åbnede en dør, eller rettere viste en vej til, hvordan fjendskab og magtkampe på alle niveauer i den menneskelige tilværelse, dækker over ubevidst skyldfølelse, frygt i fortyndet udgave.

Et kursus i mirakler er også historien om hvert enkelt menneskes indre kamp, der på en eller anden måde ligger som en undergrundsfølelse, man ikke kan kontrollere og ikke har nogen medicin, der kan fjerne.  Heldigvis kan man lære at leve i den fysiske verden og have en hverdag, hvor man ikke behøver at være kampberedt for at undgå, at der skal ske noget, man ikke kan kontrollere.

Min interesse for Et kursus i mirakler førte til, at jeg læste Kenneth Wapnicks bog om Helen Schucmans liv. Hidtil havde jeg fuldt og fast troet på, at bare jeg arbejdede med mig selv og fandt ud af, hvordan jeg skulle leve, for at finde kærligheden og respekten hos et andet menneske, så ville jeg kunne leve et godt liv. Jeg kan huske at jeg tænkte, at jeg kunne undgå sygdom på en eller anden måde, men Helen Schucmans liv viste noget andet.  Jeg ved nu, takket være kurset, at sygdom kan være vejen man går for at lære at tilgive, det kommer jeg tilbage til senere.

Helens liv, hendes evner og uddannelse som Psykolog og hendes fravalg af religion viste sig at være et led i en større plan, som hun selv, på et andet plan, havde indvilget i at deltage i. Det viste sig at hele hendes liv var ”planlagt” så hun var i stand til at modtage det indre diktat, som blev til den ny tids bibel: ”Et kursus i mirakler”.

Helen Schucman og William Thetford.

Helen Schucman og William Thetfords forhold var og er et fantastisk eksempel på, hvordan to mennesker havde påtaget sig en fælles opgave af enorme dimensioner med en rækkevidde ud over alle grænser. Deres forhold var og er stadig et skoleeksempel på, hvordan fjendtlighed kan forandres, så det bliver til et fællesskab til glæde for begge parter. Og at dette fællesskab rækker ud over dem selv. Opgaven, deres personligheder og deres forskelligheder, passede sammen, så alt det der skete i deres liv, indgik i en langt større helhed, end lige først antaget.

De to var begge professorer i medicinsk psykologi ved Columbia Universitys fakultet for lægevidenskab og kirurgi i New York City. William Thetford var leder af fakultetet og Helen Schuchman hans nærmeste medarbejder. De var alt andet end åndeligt indstillede og deres forhold var vanskeligt og for det meste anspændt. Atmosfæren på universitetet var præget af indbyrdes konkurrence og både Bill Thetford og Helen Schuchman var, som alle andre på fakultetet præget af ønsket om at opnå personlig og professionel status, hvilket foregik på bekostning af arbejdsklimaet.

Helen Schucman,  der modtog materialet, beskriver sig selv således:

”Jeg var psykolog og lærer, teoretisk set konservativ og ateistisk af indstilling, og arbejdede i et prestigefyldt og meget akademisk miljø. Så skete der noget, som udløste en kæde af begivenheder jeg aldrig kunne have forudsagt. Lederen af min afdeling erklærede uventet, at han var træt af de vrede og aggressive følelser vores holdninger afspejlede og sluttede af med at ”der må være en anden måde”. Som om jeg havde fået et stikord, indvilgede jeg i at hjælpe ham med at finde den. Åbenbart er dette kursus denne anden måde. ” (Citat fra forordet).

Den tilværelse de befandt sig i var slet ikke i overensstemmelse med noget som helst, der bare lignede det kurset taler for, for deres dagligdag var så vanskelig at manøvrere i, at det tog tid med at komme i gang med deres fælles projekt. Der gik tre måneder før nedskrivningen begyndte. Helen havde hele livet haft nogle symbolske drømme, som hun både tegnede og skrev ned, men hun blev meget forbavset og urolig, da en stemme ud af det blå pludselige begyndte at tale til hende:

”Dette er et kursus i mirakler, vær venlig at tage notat” lød ordene fra stemmen, som Helen senere vidste var Jesus´ stemme. Den gentog dette indtil Helen, som var meget nervøst anlagt ringede til Bill og fortalte om stemmen og spurgte, hvad hun skulle gøre?

Gør som stemmen siger, var hans råd og det gjorde hun. Dette blev begyndelsen på kurset:

”Dette er et Kursus i mirakler. Det er et obligatorisk kursus. Kun tidspunktet du tager det på er frivilligt. Fri vilje betyder ikke, at du kan bestemme pensum. Det betyder kun, at du kan vælge hvad du ønsker at tage på et givent tidspunkt. Kursets mål er ikke at lære dig kærlighedens mening, for den kan ikke læres. Dets mål er derimod at fjerne blokeringerne for bevidstheden om kærlighedens tilstedeværelse, der er din naturlige arv. Det modsatte af kærlighed er frygt, men det der er altomfattende kan ingen modsætninger have.

Dette kursus kan derfor ganske enkelt sammenfattes således:

Intet virkeligt kan trues

Intet uvirkeligt eksisterer.

Heri ligger Guds fred.

 

Dualisme og ikke-dualisme.

Umiddelbart læses ovenstående med egoets forståelse, så ordet virkeligt, når man læser det første gang, handler om den fysiske tilværelse og at intet uvirkeligt altså er den åndelige verden og at Guds fred derfor befinder sig i den fysiske verden, hvilket bare viser, at modsætningerne mellem godt og ondt er den virkelige verden.

Den fysiske verden svinger mellem godt og ondt, man kan kun forstå sit ego, hvis man forstår, hvordan egoet jonglerer med begreberne og sørger for, at man ikke forstår sig selv uden at fordømme andre.

Gud, skaberen af vores åndelige væren, har ikke skabt nogen fysisk verden. Gud er ubetinget kærlighed og er altid tilstede i vores rette Sind.

 

 

 

 

 

 

 

Tilgivelse

Her finder du en længere tilgivelsesproces, som viser hvordan man gør, neden under den har jeg skrevet en kortere proces, som den samme, men i en udgave som man kan lære udenad, for nemheds skyld.

 

Tilgivelsesprocessen.

”Jeg er aldrig urolig af den grund jeg tror. ”

Alle mine ubehagelige eller fjendtlige tanker, dukker op fra mit ubevidste følelsesregister.

 

1.    Man begynder med at tillade sig selv at mærke de følelser og tanker man har, som man mener andre har givet en.

2.    Derefter siger du til dig selv, årsagen til mit ubehag kommer ikke ude fra. Den er i mit sind. Ubehaget kommer fra Skyldfølelsen i mit sind.

3.    Der var mig der placerede den der, da jeg valgte at tro på, at jeg havde gjort noget forkert. (Jantelovens regler, dårlig samvittighed). Nu kan jeg slippe min selvanklage. Jeg kan vælge at invitere den kærlige del af mit sind til at hjælpe mig med at se på min skyldfølelse uden fordømmelse.

4.    Læg mærke til at din fordømmelse er blevet ophævet.

 

Formålet med at samarbejde med sit Højere selv er, at det Højere Selv kan ophæve den uro og fordømmelse, som man har mod et andet menneske, da det andet menneske ved sin handling eller udtalelse har aktiveret dine ubevidste fordømmelser mod dig selv. Det er sådan man spejler hinandens ubevidste følelser. det er sådan, at den person man ikke kan holde ud at være sammen med, bliver til ens største frelser.

 Den korte proces:

Kære mit Højere Selv,

Hjælp mig med at ophæve denne negative tanke om………………………………………………. ( sig hvad der generer dig, det kan være naboen eller andre, det kan være hvad som helst der ikke føles som fred). Du får altid den hjælp du har brug for.

Tak

Man kan også sige til sig selv: Hvad vil det være kærligt af mig at gøre i denne situation?