Mental sundhed i en krise tid

Mental sundhed har intet at gøre med at dyrke motion, spise sundt eller styrke sine hjernefunktioner. Mental sund har alt at gøre med at opdage, hvordan egoet vil gøre dig til offer for dine forældres opdragelse og i sidste ende offer for andres ubehagelige behandling af dig.

Mental sundhed uden egoets indblanding, handler om, at man i enhver situation i sit fysiske liv husker sig selv på, at enhver uro, krise eller ulykke kan forklares på to måder.

Egoet vil altid påstå, at man er offer for andres angreb, krænkelser, misbrug og krigshandlinger.

Dit Højere Selv vil vise dig, hvordan du kan forandre egoets offertilværelse.

·         Da vi er den samme sjæl i alle kroppe bliver vi hinandens spejlbilleder. Carl Gustav Jung beskrev skyggerne i de roller vi spiller med hinanden, hvor   Din værste fjende bliver din største frelser, han viser dig dit selvhad gennem sine egne handlinger.

·         Jo mere du fordømmer Hitler eller Putin eller en hvilken som helst person der aktiverer din ubevidste skyldfølelse, jo mere aktiveres den ubevidste skyldfølelse i dig. Du kan bede Dit Højere Selv om hjælp til at ophæve dit spirituelle hukommelsestab.

·         Alle mennesker har en rolle at spille og nogen mennesker er i dit liv, for at aktivere din ubevidste skyldfølelse.

 

Jeg ved det kræver træning at lære at skelne imellem egoet og det Højere Selv, jeg ved også at det skaber ro at vide, at man altid indeholder den ubetingede kærlighed, selvom man ikke kan mærke den.

Vores rette sind er immunt og kender intet til den fysiske verdens problemer. Dit rette sind er altid kærligt. Ved at stole på, at man altid er elsket uanset, hvad der sker, kan man sætte egoet i skammekrogen og bruge Det Højere Selv, som vejleder.